På grund av fastighetsägarbyte och stora
ombyggnationer stänger Galleri Strömbom
och flyttar ut före januari månads slut 2017.

För närmare information och kontakt ring
018-100 350 eller karin@galleristrombom.se

Vänligen
Karin Strömbom

GALLERI STRÖMBOM

Se utställningslista 2009 - 2016

Galleri Strömbom • Skolgatan 43 • 753 32 Uppsala • Tel/fax 018-100 350