Tillbaka

Natasha Dahnberg

Utbildning
Marknadsföring, EU-projekt Kulturinteraktion 2001-2002
MSPU, Institutionen för Konst 1987-1992

 

Konstnärlig gestaltning i anknytning till södra entrén,
Musikens hus, Uppsala maj 2008

Separatutställningar (i urval)
, Moskvas museum för modern konst 2007
Mitt Atlantis, Galleri Agardh & Tornvall, Stockholm 2007
Amasoner eller En flickas uppväxt på Brezjnevtiden, Galleri 1, Uppsala 2006
Amor och Psyche, Experimentellt rum, Länsmuseet Halmstad 2006
Urklipp, Galleri 1, Uppsala 2003

Samlingsutställningar (i urval)
Saga – Myt – Utsaga, Bror Hjorths hus, Uppsala 2007
Power, Moskvas museum för modern konst 2006
Tyglikt, Konstmuseet, Söderhamn 2005
Memoria, Moskvas museum för modern konst 2005

  Upplandssalongen, Uppsala konstmuseum 2004
20 paralleller, Moskvas museum för modern konst 2000

Curator
Future, utbytesprojekt med Ryssland, Teatergalleriet, Uppsala 2007

20 paralleller, Moskvas museum för modern konst 2000

Representerad Söderhamns kommun 2005

Moskvas museum för modern konst 2000, 2002, 2006

Stipendier
Kulturstipendiet i Uppsala län 2007
Svenska institutet 2005, 2007
Kulturfonden, Uppsala 2004

 
 

Arvet