Tillbaka

Arvet
Natasha Dahnberg
CV

På Galleri Strömbom 9 maj - 7 juni 2009
Anmälan i Upsala Nya Tidning 2009-05-08 – Historielager vävs samman

Recension 2009-05-16 – Natasha Dahnberg läser tingens historia

 

Tillbaka

Blandteknik på aluminium Flyktingar 70 x 30 cm

 

Nästa