Kristina Munklinde

  Med havsströmmen  
 
  Poeterna I  
 
  Poeterna II  
 
  Spegling av en sjöbod  
  Stäng fönstret