Agneta Forslund

Olja Vidmark 40 x 40 cm
 
Olja Utifrån 41 x 41 cm 
 
 
Olja Samband 56 X 40 cm 
 
Olja Innuti 125 X 90 cm
 
Olja Det var en ö 55 x 40 cm
 
Olja Centrum 55 x 40 cm
 
Olja Borta 55 x 75 cm
 
Olja Vägar 550 x 40 cm
 
  Stäng fönstret