Vernissage 26 sept • Utställningen pågick 26 sept - 18 okt 2009

Johan G Brattström

Skulptur

Läs CV

Läs recension i Upsala Nya Tidning

Solveig i vax. Förlaga till bronsskulptur.Höjd 30 cm

Se flera

Tidigare utställningar

Galleri Strömbom • Skolgatan 43 • 753 32 Uppsala • Tel/fax 018-100 350