GRAFIKVECKOR
2009

Bo Cronqvist
Stina Eidem
Ragnhild Fredell
Annette Hammarén
Britt Hillbom
Chennet Juhlin
Nina Kerola
  Lise Lundgren
Kristina Munklinde
Denis Stéen
Mats Svensson
Sigrún Sverrisdóttir
Lars Wallin
Frank Watson

 

Läs recension i UNT 24/1

Aktuell utställning

Galleri Strömbom • Skolgatan 43 • 753 32 Uppsala • Tel/fax 018-100 350